O FIRMIE FMK

FMK powstała we Włoszech w roku 1990, początkowo jako firma
handlowo - usługowa zajmując się głównie handlem oraz
włosko - polskim pośrednictwem handlowym.

W Polsce firma FMK działa nieprzerwanie od roku 1993 zajmując się
przez wiele lat handlem importem oraz eksportem towarów.

Obecnie trzon naszej działalności to wszelkiego rodzaju tłumaczenia:
zwykłe i uwierzytelnione, ustne oraz pisemne, z języka włoskiego
i na język włoski.

Małgorzata Kokot jest wpisana na listę tłumaczy przysięgłych
Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TP/791/06.