CENNIK USŁUG

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo uzgadniamy z klientem,
zależy ona od rodzaju dokumentu, charakteru pisma, specyfiki dziedziny.

Podstawę obliczeń stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 stycznia 2005.

W przypadku usług wymagających dojazdu, w Kraju oraz za granicą
wszelkie koszty związane z podróżą oraz pobytem ponosi klient,
przy czym jednostkę wyjściową stanowi jeden dzień pracy (8 godzin)
z wynagrodzeniem 200 Euro.

W dniach kolejnych nalicza się 30 Euro za każdą rozpoczętą godzinę.